Yang Membatalkan Keimanan

TUJUAN UMUM MADAH

Mengerti tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan aqidah yang benar yang digali dari Al Qur`an, As Sunah, dalil-dalil naqly dan aqly, menanamkannya dalam jiwa, dan membersihkannya dari bid`ah dan khurafat yang mungkin mengotorinya.

TUJUAN KOGNITIF

 • Memahami pengertian dan sebab syirik, ilhad dan munafik
 • Memahami macam-macam dan bahaya syirik
 • Memahami hakikat dan bahaya ilhad
 • Memahami ciri dan hakikat kemunafikan

TUJUAN AFEKTIF DAN PSIKOMOTORIK

 • Tertanamnya keyakinan yang kuat terhadap Allah sehingga terlepas dari ketergantungan kepada selain-Nya.
 • Tidak meruqyah (jampi-jampi), kecuali yang berasal dari Al Qur`an atau ruqyah yang ma`tsur (dilakukan oleh Rasulullah saw)
 • Tidak berhubungan dengan jin atau meminta tolong kepada orang yang berhubungan dengan jin
 • Tidak melakukan perbuatan yang termasuk ilhad
 • Menjauhi prilaku-prilaku nifak
 • Mengamalkan ajaran Islam sebagai konsekuensi dari kalimat syahadat

KEGIATAN PEMBELAJARAN

 • Pilihan kegiatan yang bisa diselenggarakan dalam halaqah adalah :
 • Kegiatan Pembuka
 • Mengkomunikasikan tentang urgensi mengkaji Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
 • Menginventarisir tentang fenomena yang berhubungan dengan tema kajian

2. Kegiatan Inti:

 • Kajian tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
 • Berdiskusi dan tanya jawab tema kajian ( lihat tujuan kognitif, afektif dan psikomotor)
 • Penekanan dari murabbi tentang nilai dan hikmah yang terkandung dalam materi Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
 • Kegiatan Penutup:
 • Tugas mandiri

Evaluasi

PILIHAN KEGIATAN

 • Mengadakan rihlah dan tafakur tentang ciptaan Allah SWT hingga dapat membuktikan adanya pencipta dengan akalnya
 • Mengumpulkan ayat-ayat Al Qur`an yang menunjukkan pada tafakur
 • Mengumpulkan ayat-ayat tentang pentingnya mengkaji Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
 • Mengumpulkan hadits-hadits yang menunjukkan hal di atas
 • Menulis makalah tentang pentingnya mengkaji Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat
 • Mengumpulkan perkataan-perkataan orang muslim dan lainnya yang obyektif tentang pentingnya mengkaji Hal-Hal Yang Membatalkan Dua Kalimat Syahadat

SARANA EVALUASI DAN MUTABAAH

 • Test akademis melalui pertanyaan, diskusi dan dialog menggunakan metode pencatatan untuk meyakinkan (menegaskan) tercapainya tujuan
 • Test kemampuan untuk membandingkan sejauh mana tujuan telah tercapai

TUJUAN TARBIYAH DZATIYYAH

 • Menjelaskan makna, macam-macam, dan bahaya syirik, ilhad, dan nifak
 • Menunjukkan bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk syirik, ilhad dan nifak.

Muwashofat yang ingin dicapai

SALIMUL AQIDAH

 • Tidak berhubungan dengan jin
 • Tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung kepada jin
 • Tidak meramal nasib dengan melihat telapak tangan
 • Tidak menghadiri majlis dukun dan peramal
 • Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan
 • Tidak meminta tolong kepada orang yang telah dikubur (mati)
 • Tidak tasya’um (merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu)
 • Mengikhlaskan amal untuk Allah swt
 • Menjadikan syetan sebagai musuh
 • Tidak mengikuti langkah-langkah syetan
 • Menerima dan tunduk secara penuh kepada Allah swt dan tidak bertahkim kepada selain yang diturunkan-Nya

SHAHIHUL IBADAH

 • Menjauhi dosa besar
 • Memenuhi nadzar

MATINUL KHULUQ

 • Tidak takabbur

1- Syirik

 • Secara bahasa: Syirkah dan Musyarakah, artinya:
 • 1. Bercampurnya dua kepemilikan
 • 2. Ada sesuatu untuk dua orang atau lebih baik secara zatnya atau nilai.
 • Syirik menurut Syari’ah
 • 1. Al-A’dzam (besar): menetapkan sekutu untuk Allah Ta’ala
 • 2. Al-Ashghar (kecil): melibatkan selain Allah bersama Allah dalam banyak urusan

Bahaya Syirik

 • Al-Qur’an: 12:106
 • Hadits:
 • اللهم إنا نعوذ بك من ان نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه
 •  “Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang kami ketahui dan meminta ampunan kepada-Mu dari apa yang tidak kami ketahui
 • الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل
 • “Syirik yang ada pada diri kalian lebih samar daripada semut hitam”

Sebab-sebab Kesyirikan

 • 1. Berlebih-lebihan dalam mengagumi dan mengagungkan sampai kepada mengkultuskan
 • الحديث   :   اياكم والغلو فى الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلوّ

“Waspadalah kalian terhadap ghuluw dalam agama, karena orang sebelum kalian dibinasakan oleh ghuluw”

 • 2. Cenderung kepada beriman pada sesuatu yang kongkrit (mahsus) melupakan yang abstrak (ghairu mahsus):
 • – menyematkan sifat-sifat uluhiyyah kepada yang mahsus
 • – menyematkan semua sifat uluhiyah kepada yang mahsus
 • – 2: 96
 • وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (٩٦)
 • Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
 • 3. Dominasi Syahwat 3   :   14
 • 4. Adanya thaghut-thaghut yang memperbudak manusia dan menolak hukum Allah  7   : 58 –   66 , 75
 • 5. Sombong untuk beribadah kepada Allah 2   : 258 / 43 : 51

Macam-macam Syirik

 • 1. Syirik taqarrub: 3:30
 • 2. syirik meminta syafaat: 10:18
 • 3. Syirik taat dan ittiba’: 7:54
 • 4. Syirik mahabbah dan wala’: 5: 55-57
 • 5. Syirik riya’:

Dampak Syirik

 • 1. mematikan cahaya fitrah
 • 2. memberangus kecenderungan luhur dalam jiwa 22:31
 • 3. menghilangkan izzah dan menjerumuskan seseorang kepada ibadah yang hina 23:8 / 26:205-208
 • 4. robek-robeknya kesatuan jiwa 13:28 / 13:59
 • 5. rusaknya amal 39:65

Bahaya Syirik

Di dunia:

1.Kezaliman yang basar 31-13

2.Sebagai penyebar rasa takut 3:151

3.Sarang khurafat 39:39

4.Kehinaan manusia 22:31

5.Memadamkan cahaya firtah

6.Mencabik-cabik kesatuan manusia

Di Akhirat

1.Dihapusnya amal 39:25

2.Tidak mendapat ampunan 4:48 / 4:111-121

3.Haram masuk surga 5:72

4.Kekal di neraka 2:165

2- Kekafiran dan Murtad

 • Kufur secara bahasa: mnutupi sesuatu 57:20
 • Terminologi: tidak percaya walau sedikit terhadap apa yang dibawa Muhammad saw yang sampai kepada kita dengan cara pasti dan meyakinkan

Dasar-dasar Kekafiran

 • Hal-hal yang mengkafirkan secara keyakinan
 • Hal-hal yang mengkafirkan secara amal
 • Hal-hal yang mengkafirkan secara ucapan

Hal-hal yang mengkafirkan secara keyakinan

 • 1. mengingkari wujud Allah 45:23
 • 2. menafikan sifat sempurna Allah 5:30
 • 3.
 • 3 . وصف الله بما هو منزّه عنه   9 : 30
 •  ألامور التي تتعلق بالنبوّت
 • ألامور التي تتعلق السمعيات الغيبية الثابتة 2   : 177
 • ألامور التي تتعلق بالاحكام الشرعية

المكفرات القولية

 • الا عتراف بعقيدة مكفّرات
 • الحجود بعقيدة الاسلام او بعضها
 • الاستهزاء بدين السلام

اصناف الكفر

 • كفر الضلال     1   :   7

   الذي ينكر الاسلام لانه لايعلمه

 • كفرالجحود ( الذي يعلم الاسلام ويوقن بصدقه ولكن ينكر بلسانه)

2 : 89 / 27 : 14

 • فر العناد ( الذي يعلم الاسلام ويوقن بصدقه ولكن يعا ند في اتباعه   (     2 : 34 /   22 : 22 )
 • كفر النفاق (الذي يعترف الاسلام ويتظاهر به وقلبه ينكره )

(4 : 142 )

 • كفر الشك ( الذي لا يجزم بتصديق الاسلام ولا بتكذيبه

 (14 : 9 )

 • الكفر العملى ( الذي يعتقد بالاسلام وخالف تعالمه بلا عذر )
 • : الرض بالكفر وعدم الرض بالسلام – كفر

2 : 256

اساليب الرض بالكفر

 • عدم تكفير الكافرين

موالاة الكفار   :

1 . اتباع اهواء الكفار   2 : 120 / 28 : 50

2 . طاعتهم فيما يأمرون   (3 :149 / 18 : 28 /

 6 :121)

3 . الركون اليهم ( 11 : 113 )

4 . اظهار الودّ لهم   (57 : 22 )

5 . المجالسة لهم اختيارا وسماع كلامهم   (4 : 140 )

Mungkin Anda juga menyukai