Pendidikan ‘Asyura’…!!!

Hikmah : QS. IBRAHIM: 5

Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk puasa pada Hari ‘Asyura’ yaitu pada tanggal 10 Muharram…!Karena pada tanggal ini, Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa AS dari pengejaran Fir’aun dan bala tentaranya…!

Puasa ‘Asyura’ mendidik kita untuk menghayati banyak kemuliaan, antara lain :
1. Menyambung hati dengan sejarah perjuangan Nabi Musa AS dan para pengikut setia beliau.
2. Menghayati puasa ‘Asyura’ sebagai penghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang lalu.
3. Membiasakan pengamalan syukur kepada Allah dengan mengamalkan puasa2  sunnah.
4. Mengefektifkan puasa ‘Asyura’ dengan mengoptimalkan :
•ibadah-ibadah wajib,
•menjaga diri terutama mata, telinga dan lisan dari dosa,
•dan memperbanyak dzikir dan tilawah Al-Qur’an…!!!

Ya Rahman…,
Terimalah seluruh amal baik & Ibadah kami serta ampuni semua dosa…!!!

Mungkin Anda juga menyukai